Mois : janvier 2019

De Staat als baas

Vanaf 1 februari zullen de federale overheidsdiensten en overheidsbedrijven zoals de NMBS tijdelijke krachten mogen gebruiken. Met zo’n beslissing was de regering zeker niet gemotiveerd door de wens om de werkomstandigheden van de ambtenarenen van de openbare diensten te verbeteren!

Om treinen te doen rijden moeten er spoormannen zijn!

Het stiptheidcijfer van de NMBS voor het jaar 2018 is van 82,7%, een daling voor de 3de opeenvolgende keer. En dat cijfer houdt geen rekening met de treinen die minder dan 6 minuten vertraging hebben, noch met de treinen die afgeschaft worden! De spoorwegen ondergaan een drastische bezuinigingspolitiek.In 2018 is het aantal spoormannen onder de…

Niet voor de Vlamingen, wel voor de bazen !

De N-VA heeft haar campagne gestart en spreekt opnieuw veel over het « confederalisme ». De Wever klaagt de huidige werking van de Staat aan, die volgens hem te zwaar en te duur is. Voor de Vlamingen en de Walen zou het beter zijn om te werken zonder deze machinerie, zegt hij. Maar boven de demagogie die…

« Verander het systeem, niet het klimaat »

Jongeren, scholieren en studenten die met tienduizenden betogen tegen de klimaat­onverantwoordelijkheid van diegenen die ons regeren hebben perfect gelijk: « het systeem » moet veranderd worden! Alle wetenschappelijke studies tonen dat de opwarming van de planeet die gevolg is van de menselijke activiteiten, binnen 50 à 100 jaar rampzalige gevolgen zal hebben, en dit binnen 50 à…

Een verachtelijke bezuinigingspolitiek!

De gehandicapte mensen die de DG personen met een handicap (« Zwarte lievevrouw ») moeten contacteren, staan tegenover een onbehoorlijke administratie: oproepen die nergens uitkomen, eindeloze wachttijden om een vermindering te krijgen voor je gas- of elektriciteitsfactuur of om een uitkering te krijgen waar je recht op heeft… Al in 2016 was er sprake van dat schandaal…

De Amerikaanse ambtenaren door Trump gegijzeld

De ruzie tussen Trump en de democrate verkozenen over de financiering van de anti-migranten muur die de Amerikaanse president wil bouwen op de grens met Mexico, duurt al 22 dagen. Die veroorzaakt een « shutdown », dwz dat de federale Staat wordt verlamd omdat die niet meer gefinancierd wordt. Maar dit betekent ook dat de 800 000…

Ook in Spanje

Vodafone, Spaanse dochtermaatschappij van een Brits telecombedrijf, heeft net een ontslagplan van 1200 afvloeiingen aangekondigd. Oorzaak zegt het bedrijf: de prijzenoorlog die de verschillende concurrenten op deze markt voeren.Dat plan treft een kwart van de loontrekkenden van de groep in Spanje! Andere telecombedrijven hebben ook ontslagplannen aangekondigd. De aandeelhouders investeren of desinvesteren in functie van…

Een broodnodige maatregel

230 000 loontrekkenden of kleine zelfstandigen hebben inkomens die rond of zelfs onder de armoedegrens staan. Die wordt rond 1 139 € voor een alleenstaande geschat en 2 329 € voor een koppel met twee kinderen. Een probleem dat niet opgelost maar integendeel verergerdzal worden door de veralgemening van flexi-jobs of onbelaste « klusjes » die door…

Het fabel van het « groene kapitalisme »

Om de eigenaars van zonnepanelen de groene Certificaten terug te betalen, heeft de Waalse minister van Energie een lening van 1,8 miljard euro bij de BNP-Fortis gevraagd die op 25 jaar terugbetaalbaar is. Een bedrag dat volledig door de gebruikers zal betaald worden, en waarbij je nog… 374 miljoen euro rente moet bijtellen. Dit maakt…