Mois : novembre 2016

België, een paradijs voor het kapitaal

Op 30 oktober heeft Charles Michel in een missie in China voor vertegenwoordigers van grote Aziatische bedrijven de troeven van België voor kapitalisten opgesomd: notionale interesten, geen belasting op beursmeerwaarden, talrijke fiscale niches… Langs de andere kant worden de werkers de meest belaste uit Europa.  Dit is logisch: men moet wel mensen vinden om voor…

NMBS: steeds meer met steeds minder?

Het nieuwe vervoerplan van de NMBS dat einde 2017 effectief wordt, is net door de raad van bestuur van de NMBS goedgekeurd. Met een aantal spoormannen dat tussen 2014 en 2020 met 16,4% wordt verminderd (3377 banen minder dus) en overheidsmiddelen die met een halve miljard per jaar dalen, beweert de NMBS het aanbod aan…

De bruid is mooi, maar haar schoenen zijn versleten

Er is opnieuw sprake van een toenadering tussen BPost en PostNL. De gelegenheid voor sommigen om het lof te zingen van het « Belgische succes » dat BPost zou zijn. Succes voor de aandeelhouders zonder twijfel. Tussen 2013 en 2015 zijn de dividenden met 14% gestegen. Maar voor de werkers? Alleen op de laatste 6 jaren zijn…

Verkeerd mikpunt

De syndicale organisaties van de FN in Herstal leiden acties om te protesteren tegen « het tekort aan productiviteit van de ateliers » terwijl « de bestelboekjes vol zitten ». Maar door de tijdelijke krachten, de toekomstige gepensioneerden en bruggepensioneerden en zelfs aan de vaste contracten te doen geloven dat hun toekomst beter beschermd zou zijn als het Saoedische…

Ontslagen moeten verboden worden!

In één trimester heeft ING een netto winst van 1,35 miljard € opgestapeld, een stijging met 27% in vergelijking met dezelfde periode in 2015. Dit is 3 jaar lonen, lasten inbegrepen, voor 7000 bedienden van wie de posten door de herstructurering worden bedreigd. Een maand winst voor de aandeelhouders is gelijk aan een jaar loon…

Politieke show

De dappere Galliërs van het Waals parlement zijn met hun komedie rond het Ceta gestopt en hebben het verdrag van vrije handel met Canada getekend. Commentaar en intriges doen de ronde: moet de Europese commissaris Oettinger ontslag vragen omdat hij Magnette en Antoine beschuldigd heeft gegijzelde te zijn geweest van de PTB/PVDA?  Zullen de Waalse…

De werkers hebben hun eigen partij nodig!

Op 8 november verkiezen de Amerikanen de gedelegeerden die dan de nieuwe president willen verkiezen.  Maar wie ook de nieuwe Amerikaanse president zou zijn, hij zal de president van een kleine minderheid Amerikanen worden, de rijkste burgerij. De twee kandidaten zijn inderdaad twee ervaren vertegenwoordigers van de Amerikaanse bezittende klasse: aan de ene kant een…