Mois : juillet 2016

Vriendschap onder demagogen

De leider van de N-VA had gisteren nog nauwe banden met Boris Johnson, één van de voornaamste leiders van de Brexit-campagne. Men dronk samen thee in Londen en stuurde berichten van onderlinge steun naar elkaar. Maar vandaag vindt De Wever dat de Britten een « domme keuze » hebben gedaan. Dit zegt veel over de minachting die…

Brexit: de dans van de demagogen

Het referendum dat in Groot-Brittannië is georganiseerd heeft als uitslag een meerderheid gegeven om de Europese Unie te verlaten. Dit is een overwinning voor alle reactionaire, anti-migranten, nationalisten en voorstanders van de soevereiniteit uit Groot-Brittannië en Europa. In dit referendum zijn de belangen van de werkers niet vertegenwoordigd noch door een kamp, noch door een…