Mois : octobre 2015

Audi: banen gezekerd?

Ons geruststellen of ons in slaap sussen? De hoofddélégués hebben aan de pers aangekondigd dat de productie van de elektrische Q6 in Brussel zou verzekerd worden en de werkgelegenheid gered. Info die door alle media werd overgenomen als een bevestigde info. De stilte van de directies van Audi en van de moedermaatschappij VW is een…

Grote bazen en regering voeren hun klassenstrijd, de werkers moeten hun eigen leiden!

Nauwelijks één week na de betoging in Brussel waar de vakbonden 100 000 mensen samen hebben bijeengebracht, kondigen patronaat en vakbond een « akkoord » aan. Akkoord over wat? De langdurig zieken zullen hun uitkeringen dreigen te verliezen als ze de re-integratie die hen voorgesteld wordt niet aanvaarden; de verzekeraars en bankiers zullen voortaan de rente op…

Air France: ze hebben hun laatste hemd niet verloren

Twee kaderleden van Air France hebben hun hemd verloren als gevolg van een vergadering waar de werkers net hadden vernomen dat 2 900 banen geschrapt zouden worden. De dag nadien is er een stortvloed laster en beledigingen uitgekomen in de Franse media, die dan de werkers hebben uitgemaakt als schurken en gewelddadige mensen. Twee dagen…

Tax shift: bij de armen nemen om aan de rijken te geven

« Werknemers met laagste en middeninkomens zullen 100 euro meer verdienen » zijn Charles Michel en de anderen blijven herhalen, om ons hun fiscale maatregelen te verkopen als « evenwichtig » en zelfs « sociaal », en ieder geval buitengewoon. Maar als je het van dichterbij bekijkt, is hun « tax shift » gewoon het verder gaan met de politiek die al jaren…

VW: Vervuilers en leugenaars

uit de fabrieksblad Arbeidersstrijd bij Audi Brussel: Wij moeten ons voorbereiden VW-Audi, gaan ze dan de verliezen van het vervuilingsschandaal aan de werkers doen betalen? Natuurlijk! In de Duitse fabrieken waar de motors in kwestie worden gemaakt, in Braunschweig en Salzgitter, werd de productie al vertraagd en de directie heeft het stoppen van aanwervingen beslist.…