De maatschappij bedorven door het geweld van kapitalisme

image_pdfimage_print

Er zijn veel nieuwsberichten over gewelddadige menselijke relaties. Een jonge tiener pleegt zelfmoord na een groepsverkrachting. Het aantal vrouwen die door hun echtgenoten of ex-echtgenoten worden vermoord, neemt toe. Dodelijke gevechten tussen steeds jongere tienerbendes.

Gewapende mensen vallen politieagenten of vertegenwoordigers van de autoriteiten, zoals treinbegeleiders, aan. Jürgen Conings is geen alleenstaand geval. Deze de Belgische korporaal wordt gemotiveerd door extreem-rechtse ideeën, maar anderen, zoals een ex-soldaat in de Dordogne, een survivalist die zich op het einde van de wereld voorbereidt, hebben hun suïcidale wanhoop gericht tegen degenen die in hun ogen de maatschappij vertegenwoordigen.

Al deze feiten worden door politici gebruikt om een versterking van politie en justitie te rechtvaardigen. Dit zal alleen maar meer Staatsgeweld toevoegen aan het algemene geweld in de samenleving.

Want het dagelijkse geweld van de moordenaars is slechts een zwakke afspiegeling van het geweld van deze maatschappij, het geweld van het kapitalisme tegen de werkers. Het geweld dat wordt verduurd door gezondheidswerkers die moeten kampen met gebrek aan middelen en personeel. Het geweld van het vrezen voor je baan en het lijden onder uitputtende werkritmes. Het geweld van ontslagen en het vervallen in armoede. Werklozen die door de RVA worden gestraft terwijl de aangeboden lonen lager zijn dan de werkloosheidsuitkeringen.

Het geweld van deurwaarders die gezinnen uitzetten omdat ze hun huur niet meer kunnen betalen. Het geweld van het niet kunnen zorgen voor je echtgenoot of het niet kunnen opvoeden van je kinderen omdat je geen geld hebt. Het geweld van werkuren die de gezondheid vernietigen, jaar na jaar, tot de versleten werker op straat wordt gezet.

Om de bazen uitbuiting op te leggen aan de werkers is er de medeplichtigheid van degenen die de wetten maken en geacht worden deze te handhaven. Er zijn wetten om tijdelijk werk te beperken. Maar de bazen vertrappen ze zonder dat de arbeidsinspectie opdracht krijgt ze te controleren. De wet verbiedt nachtwerk omdat het de gezondheid schaadt. Maar de wet heeft ook een heel stelsel van uitzonderingen voorzien om de kapitalisten in staat te stellen hun machines nog sneller af te schrijven door middel van ploegwerk en nachtdienst. De belastingwetten treffen werkers, gepensioneerden, kleine handelaren… Maar niet de rijksten die straffeloos fraude plegen, met « legale » of illegale methoden.

De wet, de rechtbanken, de regeringen, de administratie, de politie, het leger, zijn slechts instrumenten in handen van de bourgeoisie om haar wil op te leggen.

Het geweld van de kapitalistische uitbuiting tegen miljoenen arbeiders is de belangrijkste oorzaak van geweld in de samenleving. Dit geweld veroorzaakt ellende, getto’s van werklozen en arme arbeiders die gebukt gaan onder criminaliteit en wanhoop. Het is ook het geweld van de kapitalistische wereldverhoudingen, die oorlogen voortdurend in stand houden, die Jürgen Conings enerzijds en jihadisten anderzijds voortbrengen.
Hoe meer het kapitalistische systeem wegzinkt in economische, politieke en gezondheidscrisissen, hoe meer de bourgeoisie de levensstandaard en de vrijheden van de arbeiders aanvalt.

Dit zal jongeren en arbeiders tot opstanden aanzetten, zoals het geval was in Egypte in 2011, in Algerije, in Irak, in Chili, in 2019, of in Colombia op dit moment. Deze opstanden moeten zich keren tegen de kapitalistische uitbuiting, zij moeten leiden tot de onteigening van fabrieken, banken, vervoermiddelen, zodat collectief werk in dienst wordt gesteld van de menselijke behoeften en niet van de winst van enkelen. Alleen een socialistische maatschappij kan een einde maken aan het geweld in de menselijke relaties en een toekomst bieden aan de mensheid.