Mois : septembre 2015

Door gewetenloze dieven gedood

In de haven van Antwerpen hebben twee arbei-ders een dodelijke val gedaan. Het bakje van de hoogtewerker waarin ze stonden brak en viel naar beneden. Ze werkten voor een uitbesteder van Ant-werps Dry Docks, het oude Antwerp Ship Repair. De onderhoudsdocks van de schepen van de haven van Antwerpen die vandaag in de handen van…

Ziekelijke eetlust

Dit jaar hebben de grote bedrijven al 1.190 mil-jard dollar uitgegeven in overnames van andere be-drijven. Het is meer dan in 1999 en 2006, de twee recordjaren op dat gebied. Deze 1.190 miljard dollar hebben er niet toe gediend rijkdom te maken. Inte-gendeel worden de fusies en overnames van bedrij-ven vaak gevolgd door herstructureringen en…

Spoormannen met uitsterven bedreigd

De spoorvakbonden kondigen een staking voor 9 oktober aan. De directie van de groep en minister Galant zijn inderdaad bezig maatregelen voor te be-reiden die de uitgaven van de NMBS binnen de 5 jaar met 25% zullen beperken. In 2015 was er minder dan 33.000 spoormannen. Nochtans zouden ze met 38.000 moeten zijn volgens het…

Het gaat goed voor de banken, dank u

De grote banken krijgen belangrijke stijgingen van hun winsten: + 73% voor KBC, + 43% voor BNP Paribas, + 24,4% voor Belfius. Samen met ING tonen de 4 banken een winst van 2,96 miljard euro voor de 6 eerste maanden van het jaar. Voor de bevolking is het overal bezuinigen, maar voor de bankiers, de…

Winsten voor hen, risico’s voor ons

Dankzij kinderen uit de buurt die op de vestiging speelden van de Ateliers Bissot-Witters te Herstal, die sinds 2013 gesloten zijn, heeft men naast zware metalen en zeer giftige zuren een grote stock cyanide ontdekt. In geval van brand zou de schade voor de watervlakten gelijk zijn geweest als in de laatste industriële ramp in…

Hun winsten of onze lonen?!

De maker van uitlaten Bosal heeft zijn vestiging in Oevel failliet verklaard. Daardoor zitten de 352 werkers nu zonder werk, maar ook zonder ontslagvergoeding. Dit is het fonds sluiting ondernemingen, een kas die gefinancierd wordt door de sociale zekerheid en dus door de indirecte lonen van de werkers, die de werkers eventueel zal vergoeden. Maar…

Energie is van ons

Sinds 1 september betalen we weer 21% BTW op onze elektriciteitsfacturen. Deze schandalige maatregel wordt op alle huishoudens toegepast, ook op zij die een budgetmeter hebben. Zo verrijken we samen met de armsten niet alleen de grote energiebedrijven, maar we helpen ook de Staat om hen cadeaus te geven… Elektriciteit is een basisnood en moet…

Hop, jullie hebben niets gezien…

Sinds een dertigtal jaren nemen de opeenvolgende regeringen maatregelen om de pensioenen te verlagen en veel werkers – bedienden, kaderleden of zelfstandigen, maar ook arbeiders via groepsverzekeringen die door hun werkgever worden getekend – offeren vandaag een deel van hun loon op om een pensioen via privé verzekering te nemen. Dit is het resultaat van…

« Vluchtelingen » of « migranten »?

Sinds kort tijd hoort men het onderscheid tussen « vluchtelingen » en « migranten ». Bij de Syriërs die nu in Europa aankomen zou het wel gaan over « vluchtelingen » en niet over « migranten ». De klemtoon leggen op deze woordkeuze is zeker niet onschuldig. Dat insinueert dat, als de vluchtelingen van de oorlog wel het recht hebben om te blijven,…