Dictatuur van het kapitaal in de varkensstallen

Een derde van de Vlaamse varkensboeren zouden met hun bedrijf willen stoppen omdat ze maar schulden krijgen, met prijzen die te laag staan, soms onder de kostprijzen. Maar omdat ze schulden hebben bij de veevoederbedrijven die ook de nodige en reglementaire uitrusting en geneesmiddelen leveren, kan stoppen gewoon niet.

25% van de varkensboeren in Vlaanderen zijn hun bedrijf kwijt en werken nu in loondienst voor diezelfde firma’s of voor een grotere boer.

Om een vrije en gezonde maatschappij te maken, moet men de kapitalisten van de voedingsmiddelenindustrie onteigenen natuurlijk, samen met die van de banken en van de andere sectors!