Civiele bescherming… in gevaar

 

Minister van Binnenlandse zaken, Jan Jambon, stelt de hervorming van de civiele bescherming voor als een “modernisering en een versterking om het hoofd te bieden aan nieuwe risico’s zoals terrorisme en klimaatverandering”. Dit zijn maar holle frasen. In 20 jaar is het personeel van de civiele bescherming met 50% gedaald. De gemiddelde leeftijd is vandaag 50 jaar, en weinig jongeren worden opgeleid voor deze beroepen. De jaarlijkse begroting, 300 000 €, is bespottelijk en maakt het niet mogelijk de voertuigen en het materiaal correct te onderhouden.

De hervorming van Jambon brengt de sluiting van 4 kazernes op 6 met zich mee en een vermindering van het personeel van 30% via brugpensioen of een herbestemming naar andere federale diensten zoals de gevangenissen of de politie. De regering Michel en de ministers van de N-VA bewijzen dat de “veiligheid” waarover ze zo graag spreken is maar pure demagogie.