Het bankgeheim opheffen is iets anders!

image_pdfimage_print

Sinds begin dit jaar heeft de belastingdienst toegang tot alle bankrekeningen, een maatregel die misleidend « het einde van het bankgeheim » is genoemd. Tweemaal per jaar, op 30 juni en 31 december, zullen de banken de stand van de lopende rekeningen en spaarrekeningen, alsook levensverzekeringen en aandelenrekeningen, aan de Staat moeten meedelen. Door de controle op kleine en middelgrote fraudes te vergemakkelijken, hoopt de Staat 1 miljard euro terug te vorderen.

Dit zal in de eerste plaats werkers, werklozen en kleine zelfstandigen treffen, die zwartwerk hebben verricht. De grote belastingontduikers kunnen, met de hulp van een leger van belastingadviseurs, advocaten en notarissen, labyrinten van vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen onderhouden. Integendeel, zij kunnen gebruik maken van de fiscale amnestie die belastingontduikers de mogelijkheid biedt het geld dat zij hebben verstopt, zonder enige sanctie terug te brengen!
De Staat weet hoe de armen te controleren en te laten betalen. Om de rijken onder controle te krijgen en ze te laten betalen, moeten de werkers het heft in eigen handen nemen.