Neen tegen het Sociaal Pact met het patronaat en zijn vertegenwoordigers!

image_pdfimage_print

Robert Vertenueil, voorzitter van het ABVV heeft de voorzitter van MR, Georges-Louis Bouchez ontvangen om te praten en om in de pers te spreken van een « sociaal pact » dat volgens hen nodig zou zijn om de economie te heropstarten.

Wat stellen G-L Bouchez, Voka en de MR voor? « Verlagen van sociale bijdragen, taxshift bis, verlagen van belastingen, nieuwe golf van flexibilisering van het werk, versoepeling van de ontslagen… » klaagde het ABVV enkele weken geleden aan in een persbericht.

G-L Bouchez legde in mei van zijn kant uit dat « een regeringssolidariteit nodig is, want de nodige maatregelen zullen moeilijke maatregelen zijn, soms niet populair… » Wat de gezondheidssector betreft « is het enige echte probleem de verdeling van de lonen tussen de verschillende personeelscategorieën » en niet de stijging van de lonen van het personeel!

Dus wanneer R. Vertenueil verklaart dat « de arbeidswereld aangepast moet worden aan de nieuwe noden van het bedrijf en tegelijk de noden van de mensen beantwoorden », is het duidelijk dat hij klaar is mee te doen aan de achteruitgang die de bazen bezig zijn voor te bereiden.

Protest binnen het ABVV is geuit tegen de ontmoeting met de vertegenwoordiger van de liberalen. Maar men kan niet vergeten dat de syndicale leidingen het gewoon zijn bazen en regeringen regelmatig te ontmoeten, onder anderen binnen de « groep van tien » om onder zogezegd « sociale partners » te praten. G-L Bouchez doet niets anders dan zijn naam bij te schrijven in de lange lijst van de « partners ».

Veel leiders van het ABVV, en niet alleen Vertenueil, zien een uitweg uit de crisis alleen door de bedrijven te helpen met de middelen van de Staat en door de werkers te doen bijdragen.

De militanten die zich niet neerleggen bij de diskrediet die hun vakbond gaat treffen, moeten andere vooruitzichten verdedigen: de werkers voorbereiden om zich te verdedigen tegen de bazen, en zelfs om heel de maatschappij te doen draaien zonder hen.