Het is hun schuld, niet de onze!

Download PDF

Volgens het planbureau bedraagt het begrotingstekort van België 12 miljard euro… en ze roepen op … nogmaals … tot de snelle vorming van een regering als oplossing.

Maar waar is het geld naartoe gegaan?  Niet in de pensioenen die gedaald zijn, niet in het onderwijs of in de gezondheid… De verlaging van de belasting op vennootschappen heeft daarentegen een stijging van de winsten van de bedrijven in België mogelijk gemaakt die groter is dan in de andere Europese landen.  Minder belastingen, meer winsten. Zij moeten maar hun schuld zelf terugbetalen!