PS start haar verkiezingscampagne: leugens voor allemaal

Download PDF

Als antwoord op de pogingen van Koen Geens om een « spiegelregering » te vormen en na de aankondiging van het begrotingstekort dat deze regering zou moeten dichten, eist Paul Magnette een doorlichting van de taxshift van regering Michel.  En hij maakt ook verklaringen over hoe « dringend » het is dat « er een belasting op kapitaal komt ».

Blijkbaar is de PS gestart met haar verkiezingscampagne. Want wanneer ze regeert, past ze de bezuinigingspolitiek voor de werkers en de overheidsdiensten toe, en geeft ze cadeaus aan de rijksten! Zo heeft de PS bijgedragen tot het korten van de onderwijs- en gezondheidsbudgetten, het bevriezen van de lonen, de privatisering. Samen met het organiseren van de jacht op werklozen en het goedkeuren van alle fiscale cadeaus voor de rijken zoals de notionele interesten en de miljarden voor de banken.  

En in de volgende gewestelijke regeringen en misschien ook federaal, zal ze dezelfde politiek ten voordeel van de kapitalisten voeren door tegelijk voor haar taal op te letten om te doen geloven dat ze aan de kant van de werkers staat.