Ongehoorzaam zijn op arbeiders manier

Het
ABVV heeft de « opslag » van 0,10€ per uur van het minimumloon dat de
patronale onderhandelaars voorstelden, niet aanvaard. Dit was inderdaad een
belediging. Dus kondigt ze nu « acties van burgerlijke
ongehoorzaamheid » aan voor een minimumloon van 14€.

Het is duidelijk dat de lonen naar
omhoog moeten, en niet alleen het minimumloon, maar alle lonen, pensioenen en
uitkeringen! Maar zouden de syndicale leiders
vergeten hebben wat het meest efficiënte actiemiddel is van zij die de rijkdom
produceren? Dat is precies hun capaciteit om de
productie te stoppen: staken dus.