Vlaamse regering: een vechtregering tegen de werkers

Download PDF

De N-VA, VLD en CD&V hebben hun akkoord voorgesteld voor de Vlaamse regering. De maatregelen tegen de nieuwkomers nemen veel plaats in: voor drie wettelijke jaar in Vlaanderen hebben ze geen recht op kindergeld ; voor 10 jaar hebben ze geen recht op een plaats op een wachtlijst voor een sociale woning; ze moeten ook 10 jaar wachten om toegang te krijgen tot de sociale zekerheid; het verplicht volgen van lessen Nederlands en « Vlaamse cultuur » voor een prijs van 180 € voor de asielzoeker en 180 € extra om de stappen af te ronden…!

Door op deze manier de werkers die nieuwkomers in het land zijn, aan te vallen, beweren ze de belangen van de Vlamingen te verdedigen. Maar zit er iets in dit programma dat in het voordeel van de werkers is? Loonverhogingen? Neen! Jambon en zijn hulpjes hebben niets anders om voor te stellen dan een « job bonus », dwz een belastingverlaging van 50€/maand voor lonen die onder bruto 2500€ zijn. Mocht deze vage belofte waargemaakt worden, wat nu helemaal niet zeker is, wie zal dan de daling van de belastinginkomensten compenseren?

Noch de kapitalisten noch de bazen… die door deze ministers op alle mogelijke manieren gesteund zullen worden. De rijken, zoals Fernand Huts, de familie Colruyt en anderen zullen hun geld mogen blijven opstapelen in fiscale paradijzen, hun bedrijven zullen blijven profiteren van belastingverlagingen, van rulings, allemaal in hun voordeel. Op één of ander manier op zullen de werkers ervoor moeten opdraaien.

De maatregelen tegen buitenlandse werkers integendeel maken het mogelijk voor de bedrijven die hen uitbuiten, hen nog meer uit te buiten, wat onvermijdelijk de lonen van iedereen onder druk zal zetten.

De migranten vormen het kwetsbare deel van de arbeidersklasse vertegenwoordigen. Door hen aan te vallen, valt de regering alle werkers aan! Jan Jambon heeft het onmiddellijk bewezen door een heleboel maatregelen tegen mensen die langdurig ziek zijn of zonder werk zitten, op te sommen.

Iedereen die zijn werk kwijtraakt zal zich ertoe moeten verplichten na drie maanden werkloosheid actief werk zoeken of een opleiding volgen, op straffe zijn werkloosheidsuitkering te verliezen! Nochtans worden banen schaarser, omdat zowel de bedrijven als de openbare diensten stoppen er niet mee mensen te ontslaan! En na twee jaar werkloosheid zal de werker ertoe verplicht kunnen worden gemeenschapsdienst te doen… wat de banen nog zal verminderen die met de lonen van het beroep worden betaald. De langdurige zieken moeten ook vanaf de derde maand ziekte een re-integratieplan volgen. Maar men weet vandaag wat achter deze « begeleiding » schuilt: de mogelijkheid voor een werkgever om zich van een zieke werker te ontdoen, zonder enig opzegtermijn te betalen! Dit is werkers opofferen voor het patronaat!

De moeilijkheden van de werkers zijn de laatste zorg van deze regering. Ze wil de status van ambtenaar gewoon schrappen… om het personeel beter te verminderen in de overheidsdiensten. En natuurlijk wordt het niets gezegd tegen de ontslagen bij KBC… die nochtans voordeel heeft kunnen trekken van overheidssubsidies.

Ook de 155 000 mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale woning, interesseren de regering niet. In de 300 bladzijden van het regeerakkoord, vindt men geen cijfer noch van het aantal woningen te bouwen, noch van de nodige financiële middelen. Maar van luxe bouwprojecten is er wel sprake.

Geen Vlaming heeft op zo’n programma gestemd! En de werkers in Wallonië, met een coalitie die zich links noemt, zijn niet beter beschermd. PS en Ecolo hebben inderdaad minder gesproken van de sancties tegen de werklozen die ze « in de arbeidsmarkt » willen « re-integreren ». Ze spreken ook niet met zo’n verwerpelijke taal over de migranten. Maar al de antisociale maatregelen die de voorafgaande regeringen hebben opgelegd, soms onder de impuls van de N-VA, worden in Wallonië toegepast: het aantal werklozen die gestraft of uitgesloten worden, is ver boven dat in Vlaanderen; de indexsprong is ook toegepast bij de Waalse ambtenaren; en het zijn de kogels van een Waalse politieman die kleine Mawda hebben gedood.

Of de PS nu wel of niet akkoord gaat met de N-VA, zal het deze keer ook zo gaan!

Zowel in het Noorden als in het Zuiden van het land leiden patronaat en regeringen tot hun dienst een echte sociale oorlog tegen diegenen die hun fortuinen hebben gemaakt: bankbedienden maar ook personeel van de zorgsector, van het onderwijs, van Bpost, van het openbaar vervoer, of nog de bordenwasser zonder papier in de keuken van een sterrenrestaurant, ze gaan allemaal gebukt onder de werklast! Het wordt tijd om de tegenaanval voor te bereiden, allemaal samen!