September aderlating

Download PDF

September gaat opnieuw duur zijn voor de ouders. Schoolkosten, schoolmateriaal, schoolopvang, abonnementen… Is school eigenlijk niet gratis? Of zijn de lonen te laag? … Of is dat beide?