De gezondheid wordt te duur

Download PDF

Een studie van de mutualiteit Solidaris zegt dat de Belgen in 2017-2018 300 miljoen euro aan bijkomende honoraria uit eigen zak hebben moeten betaald bij de dokter, de tandarts en kine; een stijgende trend.  Steeds meer specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten zijn inderdaad « niet-geconventioneerde » artsen en mogen dus betalingen vragen die boven de vaste tarieven zitten. Een goede geconventioneerde specialist vinden wordt steeds moeilijker.  Dan moet je kunnen betalen om correcte zorg te krijgen. Geneeskunde is een collectief goed.  Ziekenhuizen die als bedrijven werken, privé dokterspraktijken die rendabel moeten zijn, farmaceutische trusts die voor de winst werken… het kapitalisme in de gezondheid is een dodelijke kanker.