Staking bij Belgocontrol

Einde 2019 is Belgocontrol Skeyes
geworden. Een autonoom overheidsbedrijf waar concurrentie en
rendabiliteit sleutelwoorden zijn geworden en waar de werkers die
nochtans grote verantwoordelijkheid hebben, het hoofd moeten bieden
aan onderbemanning, werkoverlast, stress, uitputtende werkuren, en
een directie die geen gehoor geeft aan hun eisen.

Ze hebben wel gelijk om te staken.