Een parasitair systeem waar men zich van moet ontdoen!

Download PDF

In tien jaar, sinds de bankcrisis, is het bedrag van de uitgedeelde dividenden in de wereld verdubbeld. In 2018 hebben de grote bedrijven die aan de beurs worden genoteerd, 1.250 miljard euro aan de aandeelhouders gestort, en men verwacht dat dat bedrag dit jaar nog hoger wordt!

Dit is ongeveer 4 keer het bedrag dat volgens de V.N. nodig zou zijn om de hongersnood te stoppen in de wereld.

Dit geldt allemaal voor België waar de aandeelhouders nog in 2017 op de 8ste plaats staan wat dividenden betreft. De grote Belgische bedrijven hebben op deze manier hun aandeelhouders in 2017 8,73 miljard euro gegeven en in 2018 7,4 miljard. Dit overeenkomt met 165.000 jaarlijkse lonen van bruto 45.000 euro.

Om zulke bedragen te bereiken, hoeveel werkers zijn ontslagen om de dividenden te verhogen door diegenen die overblijven nog erger uit te buiten?Zoals bij Caterpillar waarvan de dividenden met 16% zijn gestegen sinds de aankondiging van de sluiting in 2016.

Hoe hoog is de extra werklast voor diegenen die overblijven?Zoals bij Carrefour, Delhaize, Mestdagh, BPost of NLMK waar de directie de 12-urendag wil opleggen aan de werkers die niet ontslagen zijn.

Ja, de prijs van deze dividenden zijn de gebroken ruggen, de tendinitis, de depressies, de lonen die het niet meer mogelijk makenvoor de werkers uit de rijkste landen om de facturen te betalen, en voor diegenen uit de arme landen om voldoende eten te krijgen.

Als niet iedereen, in een zo’n rijk land als België, in staat is om zorgen te krijgen als men ziek is, als steeds meer ouderen met pensioenen onder de armoedegrens leven, als scholen, vervoer en infrastructuur in gebrekkig staat zijn, dit is helemaal niet onvermijdelijk.Dit is het resultaat van een economisch systeem dat volledig gericht is op de verrijking van de kapitalistische klasse, die alleen een piepkleine minderheid van de bevolking vertegenwoordigt.

Een systeem dat zo parasitair is geworden dat het zelfs het bestaan van de mensheid bedreigt.

Om kolonies en handel te overheersen, en hun winsten te verhogen hebben de burgerijen van de kapitalistische landen de mensheid twee keer in wereldoorlogen gestort.De sterke verhogingen van de militaire budgetten duiden aan dat ze dezelfde weg riskeren te nemen.Voor de bevolkingen in Irak, Syrië, Afghanistan, Libië en veel andere landen die al decennia oorlogen ondergaan, is deze ramp er al.

Geen oplossing op de basisproblemen van de mensheid kan komen zolang de kapitalistische klasse de macht heeft over de productiemiddelen en de kapitalen. Het enige criterium voor al hun beslissingen, is de jacht op maximale winst.

De kapitalistische klasse kan alle mensen de toegang niet garanderen tot eten, drinkwater, geneesmiddelen, een correcte woning en basiskennis. Die kan de vernieling van het milieu, de oceanen, de biodiversiteit of de klimaatopwarming niet stoppen.Zo’n systeem heeft geen legitimiteit meer!

Die kan de reactionaire stromingen die overal een bedreiging zijn, ook niet stoppen.

Daarom hebben de jongeren gelijk om hun toekomst op straat te komen verdedigen. « In 2050 zijn jullie allemaal dood, wij niet » staat op een plakkaat van een scholier.

Net zoals de tienduizenden gele hesjes gelijk hebben om na drie maanden in Frankrijk en ook in België gemobiliseerd te blijven, ondanks het politiegeweld en ondanks de vertragingstrategie van de Franse regering.

Maar er moet vooral een revolutionaire communistische stroming opnieuw komen: mannen, vrouwen, jongeren die een revolutionaire partij onder de werkers willen bouwen met als doel het onderwerpen van het kapitalistische systeem. Er is geen andere oplossing. Men moet de kapitalisten de macht overnemen. De productiemiddelen – fabrieken, banken, infrastructuur – moeten iedereen toebehoren en moeten in eerste instantie gecontroleerd worden door diegenen die ze maken en dagelijks doen werken. Alleen zo zal de mensheid in staat zijn om beslissingen te nemen volgens andere criteria dan de winst van enkelen.Alleen zo zullen de immens grote middelen en kennis waarover de mensheid vandaag beschikt kunnen gebruikt worden om de essentiële problemen van de mensheid op te lossen. Dit is het communisme, en dit is de toekomst van de mensheid.