Om treinen te doen rijden moeten er spoormannen zijn!

Download PDF

Het stiptheidcijfer van de NMBS voor het jaar 2018 is van 82,7%, een daling voor de 3de opeenvolgende keer. En dat cijfer houdt geen rekening met de treinen die minder dan 6 minuten vertraging hebben, noch met de treinen die afgeschaft worden!

De spoorwegen ondergaan een drastische bezuinigingspolitiek.In 2018 is het aantal spoormannen onder de 30.000 voltijdsequivalenten overgegaan, ze waren nog 40.000 in 2004.

Tezelfdertijd is het aantal reizigers van 165.000 naar 230.000 overgegaan. Het klopt gewoon niet.