Risico’s van stroomtekort: een compleet onverantwoordelijke maatschappij

In de media is er de jongste dagen sprake van risico’s van stroomstoringen, vanaf november, omwille van een stroomtekort. Waarom? Het stilzetten van de 6de kernreactor van de 7 die in België aanwezig zijn!

Voor de liberalisering van de productie in 2007 en de verdeling in drie markten (Wallonië, Vlaanderen, Brussel) losten de ministers elkaar af om het lof te zingen van de concurrentie.

Volgens deze vereerders van de kapitalistische economie gingen de klanten de grote begunstigden zijn van de concurrentie en gingen de facturen dalen…Natuurlijk is het omgekeerd geweest!

De productie en de distributie van deze energie die voor iedereen broodnodig is, zijn tussen diverse privé maatschappijen verdeeld, waarvan het doel is maximaal winst maken om steeds meer hebzuchtige aandeelhouders tevreden te stellen.

Zo maakt Electrabel-Engie de stroom, verdeelt Elia die via kabels, en houden de distributienetbeheerders zich bezig met de tellers en de facturen voor de klanten. De CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, moet normaal het geheel van deze puzzel controleren!

Om hun winsten te verhogen hebben de maatschappijen hun loontrekkenden uitgeperst om steeds sneller te werken, met steeds meer precaire contracten en steeds lagere lonen. En ze hebben een minimum aan investeringen en onderhoud gemaakt.

Zo zijn de kerncentrales goed voor de dienst verklaard ondanks hun bijna overschreden leeftijd, met welwillende goedkeuring van de Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Uiteindelijk heeft de FANC ontdekt dat er een abnormale verslijten was van de centrales en dat er belangrijke beschermingsconstructies niet conform waren met de plannen, en Electrabel heeft 5 van de 7 reactoren moeten stoppen en lange herstelwerken moeten voorzien. Wat de 6de betreft, moet die gestopt worden om opgeladen te worden met brandstof.

Het is overduidelijk dat de concurrentie onder al deze maatschappijen, in plaats van de elektriciteitsproductie en -distributie te verbeteren, zware stoornis met zich meebrengt die zelfs de levering van elektriciteit bedreigt!

Bovendien schuilen al deze maatschappijen zich achter het handelsgeheim telkens ze worden gevraagd om transparantie te maken over hun werking en hun keuzes.

Uiteindelijk hebben de verantwoordelijken van de CREG (die, zoals ze zelf toegeven, in deze omstandigheden verplicht worden om de verklaringen van de privé maatschappijen te vertrouwen) aangekondigd dat de elektriciteitsproductie door gascentrales en de aankoop van elektriciteit aan Frankrijk gingen de elektriciteitsfacturen opdrijven voor de huishoudens die op een contract met variabele prijs ingetekend hebben. Dit is het geval voor bijna de helft van de huishoudens!

Maar dit is lang voor dit voorwendsel van tekorten dat de prijs van de elektriciteitsfacturen is gestegen.

Een energie-vergelijker heeft berekend dat een factuur van 568€ in 2009 met 120€ in 2016 was gestegen, voornamelijk wegens vervoer en distributie, waarvan de prijs in 7 jaar met 86% gestegen is!

Het controleren van het maken en verdelen van energie, levert op! In 2008 heeft Engie, de moedermaatschappij van Electrabel en van veel andere maatschappijen in de wereld, meer dan 1,8 miljard euro dividenden aan de aandeelhouders uitgedeeld.

In deze dividenden vindt men het extra deel winst van bijna 40% op elke kWh die in België verkocht wordt, alleen door het feit dat de kerncentrales verlengd zijn boven hun voorziene levensduur.

Zo maakt het kapitalistische beheer waar alleen winst telt, het onmogelijk om in een rijk en ontwikkeld land als België de levering van elektriciteit verzekerd te maken. Om nog over ergere risico’s te zwijgen die de hele bevolking zou kunnen treffen als gevolg van het uitbaten van oude kerncentrales.

Dit allemaal houdt de kapitalistische leiders, en zij die hen dienen in de regeringen, niet tegen om ons de berusting te preken. Ze zeggen ons dat, ook al niet perfect, dat economische systeem toch het beste is, en dat zij die verkozen worden, in de regeringen en in de gemeenten, het beetje bij beetje gaan verbeteren… Maar dit is vals! In plaats van langzamerhand te verbeteren vervalt de kapitalistische wereld steeds sneller en deze schandaal rond elektriciteit is er maar één symptoom extra van.

Daarom kan men niet op de verkiezingen rekenen om de zaken te veranderen: zij die verkozen zullen worden, hebben de macht niet. De echte macht zit in de handen van de aandeelhouders, van de banken, eigenlijk van een kleine minderheid miljardairs.

Daarom ook hebben de werkers, hoe ze dan ook op zondag 14 oktober stemmen, geen andere keuze dan zich voorbereiden voor belangrijke strijd om eerst de kapitalisten terug te dringen en dan hen omver te werpen wanneer men de kracht voor zal hebben.