Hij denkt volgens zijn klasse

Alain Courtois, lijsttrekker MR in de gemeentelijke verkiezingen in Brussel, voert campagne tegen bedelarij. Volgens hem wordt bedelarij “ondragelijk, het bedreigt de openbare orde, het wordt te veel”.

Zijn oplossing? De huur betaalbaar maken? De bazen verplichten aan te werven? In mentale gezondheid investeren?

Ach neen! Dit zou geld kunnen kosten aan zijn bourgeois vrienden. Hij wil dus de toegang tot bedelarij regelen met een verordening die door de gemeente uitgereikt zou worden. Op deze manier zouden de bedelaars van een buurt naar een andere buurt weggejaagd kunnen worden volgens de dagen en de uren…

Nog even en hij zal voorstellen om een muur rond Brussel op te richten: verboden toegang voor armen…