De vooruitgang door de techniek?

In de rijke landen van Europa en Amerika is het voornaamste argument van de elektrische autobouwers de ecologie die de inkopers een “duurzame en verantwoordelijke mobiliteit” belooft. Gisteren maakten ze reclame voor de “propere” dieselwagens.

Een van de gevolgen van de ontwikkeling van de elektrische wagens is voortaan dat de vraag naar kobalt, een noodzakelijk ingrediënt voor de batterijen, steeds groter wordt. Zijn prijs is in twee jaar verviervoudigd.

Bijna de helft van de reserves van kobalt ligt in Congo. Maar voor de bevolking daar is er geen winst noch verbetering van hun levensomstandigheden. Integendeel: extreem gewelddadige oorlogen onder gewapende bendes die via duistere wegen gefinancierd worden, woeden voor de controle van mijnen waar kinderarbeid vaak plaatsvindt.

Dit is het gezicht van het kapitalisme: technologische krachttoeren aan de voorkant en verachtelijk geweld aan de achterkant.

Om de mensheid en de planeet te redden zal men zich eerst en vooral moeten bevrijden van de kapitalistische parasieten!