Een gek en dodelijk systeem

Download PDF

Met wat probleempjes bij het opstarten heeft de regering nu de eindfase in werking gezet om de F-16 te vervangen

De Belgische Staat die besparingen oplegt ten koste van de pensioenen, de gezondheid, het onderwijs, … bereidt zich nu voor minstens 3,4 miljard euro (volgens de regering) en waarschijnlijk eerder 5,4 miljard (volgens de prijs van Lockheed Martin voor zijn F-35) uit te geven om 34 nieuwe moordmachines te verkrijgen! Machines die kernbommen kunnen dragen en werpen!

Omdat België aangevallen wordt? Nee, om « een betrouwbare partner van onze bondgenoten » te blijven. Met andere woorden: om de Belgische burgerij haar stuk taart te geven in de oorlogen in Irak, Afghanistan, Syrië, Libië… en in de andere toekomstige oorlogen. Een politiek van de regering die vanaf 2016 het militaire budget geleidelijk heeft verhoogd tot 2% van het bbp (tegen 1% vandaag). En dezelfde politiek wordt ook in de V.S. en in de meeste Europese landen gevoerd.

Een zo grote markt (de « markt van de eeuw », zeggen de handelaren des dood) wordt niet het thema van een democratisch debat om de bevolking in staat te stellen te oordelen en zelfs te beslissen. Dit komt voort uit verborgen lobbyen, diplomatische onderhandelingen en steekpenningen… De wapenproducerende landen hebben trouwens overheidsinstellingen die deze taken op zich nemen, met de hulp van de inlichtingendiensten…

De kapitalistische maatschappij heeft geen enkel dag geleefd zonder oorlog ergens en ze behoudt haar overheersing op de mensheid met dictaturen, met bombardementen en met oorlogen tussen volkeren die tegen elkaar worden opgezet volgens het motto « verdeel en heers ». In zo’n maatschappij zijn de wapenindustrie, de Staat, zijn leger en zijn repressiemacht zeer verwant. De aandeelhouders en de leiders van de wapenbedrijven de generaals, de ministers van het leger, iedereen kent iedereen en ze komen goed met elkaar overeen.

Na twee wereldoorlogen is de wapenindustrie monsterlijk groot geworden. Sinds het einde van de 2de wereldoorlog is de eerste industrie van de eerste kapitalistische mogendheid, de Verenigde Staten, de oorlogsindustrie. De militaire sector weegt meer dan alle andere sectoren. Hiernaast heeft de militaire sector altijd kunnen rekenen op de financiële steun van de Staten en die heeft middelen om zijn belangen te laten gelden.

België is geen leider in de imperialistische kamp. Maar die zit toch op plaats 22 in de lijst van wapenexporteurs. In 2016 was België de eerste wapenexporteur richting Midden Oosten (onder anderen Saoedi Arabië). De patronale verbond Agoria maakt melding van zulke 92 metaalbedrijven die actief zijn in de militaire sector, voor een omzetcijfer van 3,6 miljard euro.

Deze sector is populair bij de kapitaalbezitters omdat winsten verzekerd zijn, ook en vooral in tijden van crisis, want Staten zijn vaste klanten. Ze kopen wapens, ook al leggen ze de bevolking besparingsplannen op. Want de Staat staat niet in dienst van de bevolking, maar onder controle van de grote burgerij… die de wapenindustrie bezit.

En zo worden mateloze sommen geïnvesteerd om de moordtechnologie steeds verder te ontwikkelen. In 2016 bedroegen de militaire uitgaven op wereldniveau 1 544 miljard euro, 6 keer het budget om honger in de wereld uit te roeien!

De F-35 die door Lockheed Martin voorgesteld worden, zijn vol technologie en kunnen bijvoorbeeld van de huidige luchtverdedigingssystemen ongezien komen. Hoeveel van de beste ingenieurs hebben hier tijd en brein in gestoken in plaats van de mensheid te helpen vooruit te gaan?

Maar een systeem dat de intelligentie van de mensheid gebruikt om middelen uit te vinden om mensen te vernietigen, veroordeelt zichzelf. De toekomst van de mensheid zal niet het kapitalisme zijn. De toekomst zal communistisch zijn. Want al dat gek systeem berust op het werk van de arbeidersklasse. En de werkers, zowel hand- als hoofdwerkers, zullen niet eeuwig laten doen en hun inspanningen zien omgeleid worden door de kapitalistische klasse, die dan enorm grote winsten opstapelt ten nadele van de bevolkingen en kan niets anders doen dan alles vernielen om nog meer op te stapelen! Het kapitalistische systeem moet naar de vuilbak van de geschiedenis waar hij zal verdwijnen zoals de Oudheid met de slavernij en de Middeleeuwen met het feodalisme! Onder de collectieve controle van de werkers, van zij die de rijkdom produceren en alles doen draaien, zullen de hulpbronnen, de intelligentie, de kennis van de mensheid uiteindelijk gebruikt worden voor de behoeften van allen.