In 2018 laten we ons organiseren om tegen te strijden!

Download PDF

Pieter Timmermans, de voorzitter van het Verbond van de Belgische Ondernemingen (VBO), is vol optimisme. Volgens hem is de groei terug, en in 2018 gaan de bedrijven aanwerven, belooft hij. Hij beweert zelfs dat het probleem niet meer gaat over het scheppen van banen, maar over het vinden van werkers.

Voor hem heeft de werkloosheid niets te maken met de massale afvloeiingen door de bedrijven. Vergeet maar over Caterpillar, Delhaize, de banken die duizenden banen hebben geschrapt door tegelijk miljarden aan overheidsgeld op zak te steken. Vergeet maar over de posten in de openbare diensten die geschrapt zijn om te besparen om daardoor het geld terug te vinden dat weg was in de cadeaus aan de banken en aan de aandeelhouders. Als er werkloosheid is, is het omdat de vakbekwaamheid van de werkers niet overeenkomt met de vraag van de bedrijven!

Dit is een echt patronaal sprookje waarin de bazen altijd de goede helden zijn die alle hindernissen overwinnen die op hun weg zijn geplaatst door de boze werkers die nooit vrijwillig genoeg zijn, bekwaam genoeg, jong genoeg, mobiel genoeg, ervaren genoeg… Zo’n dwaas sprookje dat zelfs Disney het niet zou willen tekenen.

Er zijn veel meer werkloze werkers of werkers met een precaire baan dan beschikbare posten. Natuurlijk zullen er bedrijven zijn die in 2018 zullen aanwerven. Maar in het algemeen zullen de jobs meer precair en minder betaald worden en de werkloosheid zal massaal blijven zolang het verdelen van het werk onder iedereen niet zal toegepast worden.

Ach ja, het groot patronaat heeft alle redenen om te glimlachen. De winsten zijn verhoogd, omdat onze lonen bevroren zijn, voor een werklast die steeds ondraaglijker wordt.

Daarmee heeft de regering de belasting op de vennootschappen net tot 25% verlaagd, maar ze heeft haar belofte om sommige dividenden meer te belasten en de bijbaantjes van belasting vrij te stellen, gewoon aan de kant geschoven. Kortom, zoals gewoonlijk, heeft het patronaat alles gekregen en de werkende mensen… niets!

Pieter Timmermans, woordvoerder van het patronaat, heeft gezegd dat hij niet zal klagen als het belasten van dividenden en het vrijstellen van bijbaantjes aan de kant werden gezet. Langs de andere kant roept hij de regering tot de orde. Ze moet de « hervormingen » doorvoeren: pensioenen verlagen, in de gezondheid besparen, de arbeidsmarkt flexibeler maken…

Dit is dus duidelijk: het patronaat en de regeringen tot hun dienst zullen de werkers blijven aanvallen om de winsten te verhogen. En daarna durven ze zeggen dat de klassenstrijd niet bestaat! Natuurlijk wel: de kapitalistische klasse voert de klassenstrijd tegen de werkende klasse.

De werkers moeten zich verdedigen! De bazen verhogen hun winsten door onze lonen te verlagen, door ons meer doen werken voor hetzelfde loon, door de sociale bijdragen die onze pensioen en gezondheidszorg zouden moeten betalen, op zak te steken.

Zo is er maar één middel om het lot van de werkers te verbeteren: van de winsten nemen, door het werk onder iedereen te verdelen en de lonen te verhogen. Dit is zich ten doel stellen de macht over te nemen van de kapitalisten.

Dit zijn niet de toestanden van de markten of de beloftes van groei die ons zullen redden. En het zijn ook niet de verkiezingen, of ze nu zoals voorzien in 2019 plaatsvinden of na de val van de regering. Want na zoals voor de verkiezingen is het patronaat er steeds. En het zal altijd hem zijn die alles zal beslissen. De kleur maakt geen verschil, men heeft dezelfde toestand gezien toen de socialistische partijen aan de regeringen deelnamen.

De werkers doen alles draaien, produceren alle rijkdom. Als ze genoeg georganiseerd en bewust worden, kunnen de werkers het patronaat door hun strijd terugdringen. En ze hebben in het verleden talrijke keren bewezen dat ze zich konden organiseren en mobiliseren.

Men heeft geen keuze. Want het optimisme over de economische toestand van Timmermans is totaal niet gegrond. Ook al hij de baas van alle bazen is, heeft hij noch geen enkele vertegenwoordiger van zijn klasse controle op de crisissen van de economie. De speculatie is ongebreideld, de relaties tussen de grootmachten van de kapitalistische wereld worden elke dag meer gespannen.

Laten we dan in 2018 niet berustend blijven voor deze burgerij die ons naar de crisis, de oorlog en de barbarij leidt! Laten we samen scharen, ons voorbereiden om ons tegen onze uitbuiters te verdedigen en, wanneer de krachtsverhouding voldoende zal zijn, de leiding van de economie en van de maatschappij uit hun handen nemen!