Ongehoorzaam zijn op arbeiders manier

Het
ABVV heeft de « opslag » van 0,10€ per uur van het minimumloon dat de
patronale onderhandelaars voorstelden, niet aanvaard. Dit was inderdaad een
belediging. Dus kondigt ze nu « acties van burgerlijke
ongehoorzaamheid » aan voor een minimumloon van 14€.

Het is duidelijk dat de lonen naar
omhoog moeten, en niet alleen het minimumloon, maar alle lonen, pensioenen en
uitkeringen! Maar zouden de syndicale leiders
vergeten hebben wat het meest efficiënte actiemiddel is van zij die de rijkdom
produceren? Dat is precies hun capaciteit om de
productie te stoppen: staken dus.
Beurc

Het
Europees bureau voor consumenten Beuc betreurt de daling van voedingscontrole
en van de geldmiddelen van de regeringen om deze uit te voeren. In België is de
dotatie van de FAVV (federale agentschap voor de veiligheid van de
voedselketen) van 113 miljoen euro in 2009 naar 85 in 2017 gedaald, wat een
daling van bijna 25% in 5 jaar maakt!

Onder
de druk van winstbejag hebben nochtans een aantal voedselschandalen
plaatsgevonden. Maar blijkbaar telt winst meer dan volksgezondheid in de ogen
van de overheid.
Men werft aan…

400 000 personen worden in België als invalide verklaard.  Vrouwen worden het meest getroffen: in 20 jaar is hun invaliditeitsgraad van 4,3 naar meer dan 10% gestegen! Wat hebben een kassierster, een verpleegster en een schoonmaakster gemeen?  Hun werkgever verplicht hen om steeds meer te doen met steeds minder personeel.  Zeg niet meer de dat « de VDAB mensen vormt voor knelpuntberoepen », maar dat « de VDAB mensen vormt voor invaliderende beroepen ».