Monthly Archives: July 2018

De vooruitgang door de techniek?

In de rijke landen van Europa en Amerika is het voornaamste argument van de elektrische autobouwers de ecologie die de inkopers een “duurzame en verantwoordelijke mobiliteit” belooft. Gisteren maakten ze reclame voor de “propere” dieselwagens. Een van de gevolgen van de ontwikkeling van de elektrische wagens is voortaan dat de vraag naar kobalt, een noodzakelijk…

Oostenrijk: het echte gezicht van extreemrechts

Op 29 juni hebben tussen 80 000 en 100 000 mensen in Wenen in Oostenrijk betoogd. Ze protesteerden tegen de beslissing van de Oostenrijkse regering – een coalitie van rechtse en extreemrechtse partijen – om de verlenging van de arbeidsdag toe te laten tot 12 uren per dag en tot 60 uren per week. Tijdens…

Minder werkloosheid?

Dit is het liedje dat door de regering en het patronaat herhaald en herhaald wordt: de werkloosheid zou dalen en sommige beroepen zouden werkkrachten ontbreken. Op de website van de Federale OverheidsDienst “Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg” vindt men een andere statistiek, waarover veel minder gepraat wordt: het aantal vacatures per 1 000 werklozen. Men…