Monthly Archives: May 2018

Er valt niets te onderhandelen

Nauwelijks één week na de betoging van 16 mei voor de pensioenen hebben de vakbonden van de publieke sector een voorakkoord getekend met de minister van pensioen, Daniel Bacquelaine, over de criteria om zware beroepen in de overheid te bepalen, wat dan in theorie sommige categorieën werkers in staat zal stellen vroeger op pensioen te…

De piloten van Brussels Airlines hebben gelijk!

De staking van piloten van Brussels Airlines van 14 en 16 mei is zeer goed opgevolgd, en heeft de maatschappij verplicht om honderden vluchten af te zeggen. De piloten herinneren eraan dat de directie, boven het loonverlies van 30% na het faillissement van de Sabena, een nieuw loonverlies van 10% in 2012 heeft opgelegd, terwijl…

Staking bij NLMK tegen de onderbemanning en de onzekerheid

Een belangrijk deel van de 411 werkers van het staalbedrijf  NLMK in La Louvière hebben meegedaan aan de staking van 14 en 15 mei.  Op 16 mei hebben ze in Brussel betoogd tegen de pensioenhervorming. De arbeiders van NLMK protesteren tegen de onderbemanning en vinden dat de 20 tijdelijke contracten die nu vast zijn geworden,…