Monthly Archives: April 2017

Tot uw dienst, kapitein!

Gedurende weken hebben CD&V en N-VA ruzie gehad omdat de gemeentelijke verkiezingen in zicht leken. Maar op 11 april hebben de patronale organisaties de regering tot de orde geroepen: het is tijd om tot zaken te komen, hebben ze verklaard: we verwachten een daling van de vennootschapsbelasting. En zie nu de regeringspartners die tot in…

Dictatuur van het kapitaal in de varkensstallen

Een derde van de Vlaamse varkensboeren zouden met hun bedrijf willen stoppen omdat ze maar schulden krijgen, met prijzen die te laag staan, soms onder de kostprijzen. Maar omdat ze schulden hebben bij de veevoederbedrijven die ook de nodige en reglementaire uitrusting en geneesmiddelen leveren, kan stoppen gewoon niet. 25% van de varkensboeren in Vlaanderen…

De kracht van de werkers is de staking

Terwijl patronaat en regering hun aanval tegen de werkende mensen blijven voeren, hebben de syndicale vertegenwoordigers aanvaard om de onderhandelingen te hervatten rond de “hervorming van het stakingsrecht”. Ze zeggen de regering te willen tonen dat het “sociale overleg” wel werkt. Maar dat “overleggen” werkt enkel in het voordeel van de grote bazen. Zonder krachtsverhouding…