Monthly Archives: April 2016

Een beleid tegen de arbeidersklasse

“We leven allemaal boven onze stand“, “iedereen moet zich inspannen” heeft Kris Peeters, minister van Werk gezegd om de maatregelen te rechtvaardigen, die gedurende de begrotingscontrole werden getroffen. Zeker klopt het niet en niet iedereen wordt offers opgelegd. De lange duur zieken zullen strenger worden gecontroleerd om de gezondheidszorg kosten te verminderen maar de patroons…

Aan welke kant staan ze?

Op zondag 27 maart hebben meerdere honderden aan neonazistische groepen verbonden hooligans kunnen op het Beursplein kunnen betogen, terwijl de “mars tegen de angst” door de Minister van Binnenlandse Zaken en de burgemeester van Brussel werd afgelast. De politie heeft ze niet tegengehouden, ze hebben op de trein mogen stappen om de Beurs te bereiken…

Er is geld, in de kluizen van het patronaat!

18,3 miljard euro. Het is de netto winst van de 85 Belgische aan de beurs genoteerde ondernemingen in 2015. Een verhoging van 32,7% in vergelijking met 2014. De helft van de ondernemingen verhogen de dividenden die aan de aandeelhouders worden gestort. Tegelijkertijd zijn de lonen al 4 jaar bevroren, de lonen werden niet geïndexeerd en…