Monthly Archives: September 2015

Door gewetenloze dieven gedood

In de haven van Antwerpen hebben twee arbei-ders een dodelijke val gedaan. Het bakje van de hoogtewerker waarin ze stonden brak en viel naar beneden. Ze werkten voor een uitbesteder van Ant-werps Dry Docks, het oude Antwerp Ship Repair. De onderhoudsdocks van de schepen van de haven van Antwerpen die vandaag in de handen van…

Ziekelijke eetlust

Dit jaar hebben de grote bedrijven al 1.190 mil-jard dollar uitgegeven in overnames van andere be-drijven. Het is meer dan in 1999 en 2006, de twee recordjaren op dat gebied. Deze 1.190 miljard dollar hebben er niet toe gediend rijkdom te maken. Inte-gendeel worden de fusies en overnames van bedrij-ven vaak gevolgd door herstructureringen en…

Spoormannen met uitsterven bedreigd

De spoorvakbonden kondigen een staking voor 9 oktober aan. De directie van de groep en minister Galant zijn inderdaad bezig maatregelen voor te be-reiden die de uitgaven van de NMBS binnen de 5 jaar met 25% zullen beperken. In 2015 was er minder dan 33.000 spoormannen. Nochtans zouden ze met 38.000 moeten zijn volgens het…