Monthly Archives: April 2015

Het grote gebarenspel van de N-VA

De N-VA verandert het V-teken dat naar “Victory” en “Vlaams” verwijst, in een open hand. Volgens de leiders van de partij zou die ”het symbool zijn van een partij die de motor van vooruitgang is, een partij met een sociale roeping…“ Wat zijn de veranderingen die de N-VA aanbeveelt, men heeft het kunnen beseffen met…

De wet tot bevordering van de winst

Dinsdag 22 april is de “wet tot bevordering van de werkgelegenheid” in de Kamer goedgekeurd. Ze verlengt onder anderen de loonmatiging en wettigt de indexsprong. Deze wet is een zware aanval tegen de lonen. De bedoeling is de “loonkosten” te verlagen en de winsten te verhogen. Wat de werkgelegenheid die de regering beweert te bevorderen…

Staking in de openbare diensten

Op 22 april was het openbaar vervoer sterk verstoord en de post niet uitgedeeld. De staking heeft weerklank gevonden bij de werkers, ondanks het feit dat alleen de ACOD opgeroepen had. De openbare federale en regionale administraties voorzien dat alleen één vertrek op 5 vervangen zal worden, de budgetten voor de werking worden drastisch verminderd…