Monthly Archives: March 2015

Ratten verlaten het schip

In Rusland kondigt Audi voor de maanden april tot juni één dag werkloosheid per week aan in haar bedrijf in Kagula. Opel sluit definitief haar bedrijf en verlaat het land. Nissan stopt de productie voor de hele maand maart en stuurt de tijdelijke krachten terug. PSA sluit tot in juli… en men zal naderhand zien.…

Een gemiddelde stijging van 9%

De lonen worden al 4 jaar bevroren, maar de dividenden niet. Die zijn inderdaad met gemiddeld 9% gestegen voor de 20 grote bedrijven van de BEL 20, de beurs in Brussel.

Wie heeft de zwaarste job?

Wat de pensioenen op 67 betreft had de regering de toegeving gedaan de wet te herzien voor de “zware beroepen”. En ziehier: de syndicale, patronale en regeringsmensen hebben nu gesprekken gestart om te bepalen welke beroepen zijn die “zwaar” zullen erkend worden. Het resultaat van zulke onderhandelingen, als ze ooit resultaat opleveren, kan niet anders…