Monthly Archives: February 2015

De wandeling volgen of de strijd voorbereiden?

Het ACV heeft het akkoord met het patronaat gete-kend, terwijl 48% van de mandatarissen en permanenten die mogen stemmen, het hebben afgekeurd. Niets is inderdaad sinds november veranderd: de indexsprong wordt behouden, samen met de hervorming naar bene-den van de pensioenen, de rijken blijven frauderen, de patroons blijven ontslaan en de lonen verminderen… Het ABVV…

Om de rijken te belasten moeten de werkers hen controleren

3002 zeer rijken hebben op hun eigen 6 miljard euro ontduikt. En dit is maar een deel van de fraude, want het zijn de cijfers van alleen de HSBC bank en van slechts één bestemming: Zwitserland. Maar alleen dit is de tegen-waarde van 133.000 jaarlijkse brutolonen van 45.000 eu-ro. Geld is er meer dan genoeg.…

Wie verplichten? Werklozen… of ontslagers?

Veel bruggepensioneerde werkers (die vandaag “werklozen met bedrijfstoeslag” worden benoemd) hebben de onaangename verrassing gehad een brief thuis te krijgen die hen verplicht werk te zoeken op straf-fe van hun werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Iedereen weet nochtans dat de bedrijven geen 50-plussers aanwerven. En intussen zoeken bijna 300.000 werkers onder de 40 een baan in België.…