Monthly Archives: October 2014

Leve de staking van de werkers van Delhaize !

De werkers van Delhaize staken tegen het ontslag van 2 500 mensen en de loonverminderingen die aangekondigd zijn voor zij die overblijven. Delhaize heeft inderdaad een loondaling aangekondigd van 90€ per maand, de daling van de jaarlijkse premie en het schrappen van de dubbele kwartier pauze die ze elke dag hebben. De werkers zouden op…

Bij de Franse gemeenschap organiseren de socialisten en de CDH de besparingen

De regering van de Franse gemeenschap heeft haar budget voorgesteld. Naar hun zeggen is het “globaal pijnloos voor de mensen” … want “slechts” 140 miljoen € besparingen worden dit jaar voorzien. De honderden miljoenen € die de indexsprong zal opbrengen, worden in het budget niet meegeteld. PS en CDH willen hypocriet doen geloven dat ze…

Van bevroren uitgaven… naar bevroren leerlingen ?!

De non-indexering van de subsidies voor de werking van de scholen in de Franse gemeenschap is al twee jaar effectief en gaat verlengd worden. Bovendien zal de 20% budget die aan het onderhoudspersoneel moest besteden worden, voortaan besteden kunnen worden aan andere soorten personeel. Men moet geen ziener zijn om te weten dat er, als…