Nieuws

The Voice of Belgium?

De suspense was bijna ondraaglijk… om te weten wie Europese commissaris en wie uitgeschakeld zal worden. Maar toch heeft men al betere realityshows gezien. De kandidaten kunnen niet zingen noch dansen en of het nu een CD&V of een liberaal, een Vlaamse of een Waalse, een vrouw of een man, zal dit alles niets veranderen…

De kracht van de werkers zit in de staking

De onderhandelaars van de toekomstige regering zouden akkoord gaan om een minimale dienst in te voeren bij de NMBS. Deze heren die talrijke aanvallen voorzien tegen de lonen en de pensioenen van de werkers zowel uit de openbare diensten als uit de privé en die opnieuw in de openbare diensten willen besparen, hopen waarschijnlijk zich…

Een loon voor iedereen!

Er zou sprake zijn van werklozen te verplichten gratis te werken ten dienste van de samenleving. Achter een berg morele beschouwingen zoals “je moet de hulp van de maatschappij verdienen” (beschouwing die toch niet voor bankiers lijkt te gelden) of voorwendsels van de aard “het is om de werklozen te helpen om zich opnieuw in…