Nieuws

Test op maat 1:1

In 2013 hebben grote autobouwers een studie besteld over gevolgen van uitlaatgassen van dieselmotors. Ze hebben apen aan verschillende concentraties stikstofdioxide blootgesteld. In een andere studie, minder gewelddadig deze keer, werd er getest op mensen. De autobouwers maken zich ongerust over de gevolgen van hun motoren op de gezondheid? Dat is nogal onwaarschijnlijk. Het ging…

Arbeidsduurvermindering en minder stress voor iedereen!

In Duitsland hebben honderdduizenden werkers meegedaan aan stakingen na de oproep van de vakbond IG Metall. De massale deelname van de werkers toont dat er veel zijn die het beu zijn steeds meer te zwoegen om de aandeelhouders van de grote bedrijven mateloos te verrijken. Het is de eis van een werkweek van 28 uren…

Nepakkoord

Intussen hebben de IG Metall en het patronaat van de staalsector een akkoord gevonden. Het recht om tijdelijk naar de 28 uren over te gaan is aanvaard, maar met loonverlies. Ook behoudt het patronaat het recht om bepaalde categorieën werkers 40 uren en meer per week te laten werken! De mobilisatie van de arbeiders verdient…