Hoofdartikel

Crisis van het kapitalisme: naar een nieuwe ramp?

Tien jaar na het faillissement van de grote Amerikaanse bank Lehman Brothers leeft de maatschappij steeds onder de permanente dreiging van een nieuwe crisis, die een rampzalige ineenstorting van de economie zou veroorzaken. De leiders van de kapitalistische wereld praten over de lessen van de crisis, maar in werkelijkheid kunnen ze hun anarchistische economie gewoon…