Hoofdartikel

Vergadering van imperialistische bandieten in Brussel

In de toespraak van Obama in het Paleis van Schone Kunsten was er veel sprake van « democratie » en « vrijheid ». « Waarden » waarvoor onze voorouders (onder wie de grootvader van Obama) zouden gevochten hebben en gestorven zijn op de slagvelden in Europa. Waarden die de jeugd klaar moet zijn opnieuw te…

Het zijn niet de werkers die de Staat van de burgerij moeten financieren

Awel, zoals in elke verkiezingscampagne komt nu de tijd voor fiscale beloftes. Elke partij heeft zijn eigen liedje: een «rechtvaardige fiscaliteit », een « revolutie » of een fiscale « elektroshock » voor « meer gewestelijke autonomie van de belastingen », om de sociale fraude efficiënt te bestrijden; rechtse spreekt van de « belastingrage »…