Hoofdartikel

Risico’s van stroomtekort: een compleet onverantwoordelijke maatschappij

In de media is er de jongste dagen sprake van risico’s van stroomstoringen, vanaf november, omwille van een stroomtekort. Waarom? Het stilzetten van de 6de kernreactor van de 7 die in België aanwezig zijn! Voor de liberalisering van de productie in 2007 en de verdeling in drie markten (Wallonië, Vlaanderen, Brussel) losten de ministers elkaar…

Crisis van het kapitalisme: naar een nieuwe ramp?

Tien jaar na het faillissement van de grote Amerikaanse bank Lehman Brothers leeft de maatschappij steeds onder de permanente dreiging van een nieuwe crisis, die een rampzalige ineenstorting van de economie zou veroorzaken. De leiders van de kapitalistische wereld praten over de lessen van de crisis, maar in werkelijkheid kunnen ze hun anarchistische economie gewoon…