Hoofdartikel

Het echte schandaal is het kapitalisme!

Nogmaals neemt een PS-kopstuk ontslag wegens “niet-ethische” persoonlijke verrijking. Er wordt Yvan Mayeur, burgemeester van Brussel, verweten dat hij zitpenningen heeft gekregen voor zijn mandaat als bestuurder van de Brusselse vzw Samusocial die voor opvangcentra voor daklozen zorgt. Met 140 euro per vergadering hebben Mayeur en de voorzitster van het Brusselse OCMW, Pascale Peraïta, in…

1917: toen de burgerij sidderde voor de arbeidersrevolutie

In 2014 heeft men de 100 jaar van de eerste wereldoorlog herdacht. De pers herdenkt dit jaar de 100 jaar van de Russische revolutie veel minder. Die vond in 1917 plaats tijdens de eerste wereldslachtpartij die 3 jaar vroeger was begonnen door de kapitalistische mogendheden voor de koloniale buit. De revolutie startte met de arbeidsters…